Omsorg och hjälp

Behov av stöd och service från samhället varierar i livets olika skeenden och utifrån hur livssituationen ser ut. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hitta direkt

Omsorg och hjälp

Senaste nyheterna om omsorg och hjälp

  • Tre kvinnor i halvbild
  • Grafik från fullkoll.se, rund ansiktsfigur och texten "nope".
  • Två kvinnor i tät halvbild