Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialtjänsten för att diskutera din oro. Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns.

Om du vill göra en anmälan

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Du kan ringa, skicka e-post eller brev till Mottagningsgruppen. Kontaktuppgifter till Mottagningsgruppen hittar du i högerspalten.

I din anmälan lämnar du så mycket uppgifter som du har. Uppgifterna kan till exempel vara:

  • namn
  • födelsedag
  • adress
  • vad det är som gör att du är orolig för barnet så detaljerat som möjligt
  • hur länge du varit orolig
  • är det något speciellt som gör att du anmäler just nu

Om du inte vet vad barnet heter eller bor så beskriv hur du har kännedom om barnet, var du har sett barnet eller dylikt.

Anonym anmälan

Det går att göra en anmälan anonymt, dock endast via telefon eller brev. Det innebär att du låter bli att uppge namn, telefonnummer och e-post.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamhet som berör barn och unga, det vill säga allt från skola, vårdcentral till vuxenpsykiatrin är enligt lag skyldig att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa. Även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd. Anmälan bör göras skriftligt. Arbetar du inom Skola, Barnomsorg, socialpsykiatrin, Öppenpsykiatrin för Barn eller för Vuxna, Vårdcentral, LSS eller inom Vård och omsorg så följer du vår gemensamt framtagna rutin.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?