Kontaktperson

Har du ett engagemang för andra människor, utrymme i din vardag och är över 18 år? Då tycker vi att du ska söka uppdrag som kontaktperson hos oss! Du kan vara kontaktperson åt både barn och vuxna.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Som kontaktperson hjälper du en person med funktionsnedsättning eller någon som, av sociala skäl, behöver stöd till ökad självständighet och en mer betydelsefull vardag. Att vara kontaktperson fungerar ungefär som ett vanligt vänskapsförhållande. Ni träffas regelbundet på fritiden ett visst antal timmar per månad och bestämmer tillsammans vad ni vill hitta på. Det kan till exempel vara att:

  • Ge råd och stöd vid behov.
  • Motivera till sysselsättning, aktiviteter och struktur i vardagen.
  • Följa med på möten med myndigheter.
  • Utöka personens nätverk.
  • Gå på olika kultur- och fritidsaktiviteter.
  • Fungera som förebild inom olika områden.

Uppdraget är ideellt med ersättning och kan när som helst avslutas av båda parter.

Vem kan bli kontaktperson?

Vi ställer inte några krav på särskild utbildning eller yrkeskompetens. Du behöver heller inte vara på ett speciellt sätt. Vi söker kontaktpersoner i olika åldrar med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen. Däremot behöver du ha intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid och viljan att engagera dig.

Vad händer om jag lämnar intresse att bli kontaktperson?

Innan du kan bli kontaktperson gör vi en utredning av din situation i form av en intervju. Det gör vi för att kunna bedöma om du passar för uppdraget och för att kunna göra bra matchningar mellan kontaktpersoner och de som behöver stöd. I samband med utredningen kommer du behöva lämna utdrag från belastningsregistret.

Vem beviljas stöd av en kontaktperson?

Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas stöd av en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs kan variera. Det kan till exempel handla om att en person:

  • lätt hamnar i konflikter och behöver en stabil vuxen att göra olika aktiviteter med
  • påverkas av omgivningen på ett negativt sätt och behöver en god förebild
  • känner sig isolerad och behöver viss hjälp i kontakter med samhället
  • tidigare missbrukat droger och behöver stöd i att klara ett drogfritt liv

Ersättning

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj betyder inte att du blir anställd i kommunen, utan du har ett uppdrag. Uppdraget innebär att du får ett arvode. Lilla Edets kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer om ersättning. Vill du veta mer om ersättningen, gå in på SKL där finns information om aktuella belopp i cirkulär som ges ut årligen.

Är du/ni intresserade av att bli kontaktperson/kontaktfamilj?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig/er och ger mer information om de olika sätt det går att hjälpa till på.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?