Bygga, bo och miljö

Vill du bo i ett mindre samhälle eller på landsbygden men ha nära till större städer är Lilla Edets kommun rätta platsen för dig. Här hittar du information om samhällsplanering, tillstånd och planering för att bygga och bo, bostäder, tomter, vatten, avlopp, avfall och återvinning med mera.

Hitta direkt

Bygga, bo och miljö

Senaste nyheterna om bygga, bo och miljö  • Att tänka på inför avfallshämtning

    Placering och utformning av platsen där avfallskärlet står har stor inverkan på hämtningspersonalens arbetsmiljö. Fel placering och utformni...


  • Se över era vägar och vändplatser

    För att ditt avfall ska kunna hämtas på ett säkert sätt är trafiksäkerhet och framkomlighet på vägar avgörande. För att möjliggöra detta är ...