Bygga, bo och miljö

Vill du bo i ett mindre samhälle eller på landsbygden men ha nära till större städer är Lilla Edets kommun rätta platsen för dig. Här hittar du information om samhällsplanering, tillstånd och planering för att bygga och bo, bostäder, tomter, vatten, avlopp, avfall och återvinning med mera.

Hitta direkt

Bygga, bo och miljö

Senaste nyheterna om bygga, bo och miljö

  • Bild som i förgrunden visar älvvatten, i horisonten syns skogsbevuxen älvkant.
  • Illustrationen visar en villa på gräsmatta.
  • Bild som i förgrunden visar älvvatten, i horisonten syns skogsbevuxen älvkant.