Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort. Till exempel om det inte går bussar där du bor. Närtrafik är till för alla oavsett ålder. Du behöver inte vara bosatt i den kommun du vill åka inom.

Beställ via telefon 0771-91 90 90.

Öppettiderna är:
Måndag-fredag: kl. 6-22
Helg: kl. 8-22

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?