Familjehem

I Lilla Edets kommun finns ett stort behov av familjer som kan ta emot barn, ungdomar och vuxna i sitt hem under längre eller kortare tid. Du som är intresserad av att ställa upp som familjehem är välkommen att fylla i en intresseanmälan längre ner på sidan så ringer vi tillbaka till dig.

Vem kan bli familjehem?

Det behövs många olika familjer men gemensamt är att det finns en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Familjehem är helt vanliga familjer, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ni bör ha tid, tålamod och engagemang. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Hela familjen berörs om ni bestämmer er för att bli familjehem. Har ni egna barn kommer de också att påverkas av att ni får en ny familjemedlem. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en tätort, i hus eller lägenhet.

Hur går det till?

Anser ni i er familj eller om du är ensamstående, att ni/du har tid och engagemang att ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen som har behov av att bo i ett tryggt hem. Då är ni/du välkomna att kontakta oss genom att göra en intresseanmälan via webbformuläret nedan så ringer vi tillbaka till er. Därefter bokas ett hembesök där vi träffas och pratar kring hur det kan vara att vara familjehem. Om vi sedan är överens om att gå vidare inleds en utredning som bland annat innebär en intervju med er/dig i fokus. Vi begär också in utdrag från polis- och socialregister.

Vad innebär det att vara familjehem?

Du får stöd i ditt uppdrag från en familjehemssekreterare. Barnets situation följs upp av en särskilt utsedd socialsekreterare. I rollen som familjehem ingår det också att medverka till att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar och sitt gamla nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd till exempel i skolan, är i behov av behandling inom barnpsykiatrin eller liknande är du också ett stöd i dessa kontakter.

Ersättning

Att vara familjehem betyder inte att man blir anställd av kommunen, utan du har ett uppdrag. Uppdraget innebär att du får ett arvode som är skattepliktigt och pensionsgrundande och det utgår också omkostnadsersättning. Lilla Edets kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till familjehem. På SKRs webbplats kan du läsa mer om ersättningen.

Intresseanmälan


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?