Mottagningsgruppen

Till socialtjänstens mottagningsgrupp inom individ- och familjeomsorgen (IFO) kan du vända dig om du själv vill ansöka om stöd, eller vill anmäla oro för någon i din omgivning, när det gäller barn-, familje- och missbruksfrågor eller familjerättsliga frågor.

Mottagningsgruppen kontaktar du också om du eller någon i din närhet blir utsatt för eller riskerar att bli utsatt för hot och våld. Även du som utövar våld kan, genom att ta kontakt med mottagningsgruppen, få stöd till att hitta en väg bort från våldet.

Bra att veta

  • Vi som arbetar i mottagningsgruppen har tystnadsplikt.
  • Vi som arbetar i mottagningsgruppen är utbildade för att möta människor i svåra situationer och samtala om detta.
  • Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en anmälan. Men tänk då på att inte uppge ditt namn när du kontaktar mottagningsgruppen.
  • Om du eller ditt barn är i behov av tolk ordnar vi detta.
  • Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ring 112.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?