E-tjänster och blanketter

Här hittar du blanketter, formulär och e-tjänster inom Lilla Edets kommun. Sidorna är under uppbyggnad och utökas kontinuerligt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att göra om blanketter till e-tjänster.

Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation. Om inget annat anges ägs blanketten, formuläret eller e-tjänsten av Lilla Edets kommun.

När du fyller i en blankett lämnar du uppgifter om dig själv. Uppgifterna är nödvändiga för att Lilla Edets kommun ska kunna fullgöra arbetsuppgifter kopplade till din ansökan. Personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar de ansvarsområden som din ansökan gäller. Utbildning och barnomsorg hanteras av bildningsnämnden. Omsorg och hjälp hanteras av socialnämnden. Bygga, bo, miljö, uppleva och göra, trafik och infrastruktur hanteras av samhällsnämnden. Näringsliv och arbete samt kommun och politik hanteras av kommunstyrelsen.

I enlighet med GDPR hanterar Lilla Edets kommun lämnade personuppgifter med rättslig grund myndighetsutövning och allmänt intresse. Uppgifterna kommer endast att hanteras av tjänstepersoner som behöver dem för att utföra sitt uppdrag och uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land utanför EU/ESS). Uppgifterna gallras i enlighet med gällande informationshanteringsplan för respektive nämnd.

Vill du läsa mer om hur Lilla Edets kommun hanterar dina personuppgifter, se dina rättigheter, få kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål eller se gällande informationshanteringsplan, läs mer på sidan hantering av personuppgifter eller kontakta kommunen@lillaedet.se

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

dso@goteborgsregionen.se

Tel: 031-335 52 53

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Lilla Edets kommun

kommunen@lillaedet.se

Tel: 0520-65 95 00

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?