Råd och stöd

Om du drabbas av en känslomässig kris eller mår psykiskt dåligt ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Du kan också vända dig till Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Trollhättan. Kontaktuppgifter till mottagningen samt vårdcentralen hittar du på sidan.

Bistånd

Alla som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd. Biståndet kan bestå av hjälp i det egna hemmet, stöd i vardagen och/eller boendet.

Boendestöd

Boendestöd är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivilligt. Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig hitta vägar till förändring. Att genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att du på ett bättre sätt ska klara vardagen.

Dagverksamhet

I Lilla Edet finns också dagverksamheten AktivitetsCentrum med både fria och organiserade aktiviteter som syftar till att ge deltagarna en meningsfull dag. Verksamhetens grund är socialt inriktad där vi visar respekt för varandra. Möjlighet finns till att laga mat och följa med på aktiviteter som du finner meningsfulla.

Kontaktuppgifter

Lilla Edet Vårdcentral
Järnvägsgatan 8
Lilla Edet

Capio Läkarhus i Lödöse
Klostergatan 1F
Lödöse

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Trollhättan
Råd och tidsbeställning
Telefon: 010-435 59 40

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?