Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en bestående funktionsnedsättning och äger eller har en bostad för permanent bruk. Det kan vara villa, radhus, hyresrätt eller bostadsrätt.

Så används bidraget

Bidraget används till nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner. Anpassningen ska ha en klar koppling till funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om de åtgärder du söker för behöver vidtas av andra skäl än funktionsnedsättningen, exempelvis vid behov av renovering.

Exempel på bostadsanpassning inomhus

  • utjämna trösklar
  • bredda dörrar
  • sätta in specialhissar
  • förstärka belysningen

Exempel på bostadsanpassning utomhus

  • ramper
  • ledstänger

Ansökan

Ansökan lämnas skriftligt på en särskild blankett Pdf, 77.5 kB, öppnas i nytt fönster. som skickas till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning och att åtgärderna är nödvändiga. I de fall du inte äger bostaden själv krävs även medgivande till anpassningen från fastighetsägaren.

Frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag

När hjälpmedel inte löser dina vardagsproblem kan en förändring av bostaden vara en möjlighet. Bostadsanpassningsbidrag kan sökas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet; att ta dig in i och ut ur bostaden, att kunna förflytta dig i bostaden, sköta hygien, laga mat, äta och sova.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig.

Börja med att kontakta din arbetsterapeut. Arbetsterapeuten kommer hem till din bostad och ser över dina behov. På ditt uppdrag kan arbetsterapeuten skriva ett intyg som du ska bifoga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Klicka här för ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag. Pdf, 77.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Du ansvarar för:

1. Du ansöker om bidrag genom att fylla i ansökningsblanketten Pdf, 77.5 kB, öppnas i nytt fönster. och lämnar eller skickar den till Lilla Edets kommun. Om du bor i hyres-, eller bostadsrätt måste du bifoga ett medgivande från din fastighetsägare som tillåter att bostadsanpassning utförs. Ett medgivande från fastighetsägaren finns för att skydda dig vid eventuella framtida ersättningsanspråk. Du måste också bifoga ett medgivande från samtliga nyttjanderättshavare att de godkänner att bostadsanpassningen utförs.

2. Kommunen beviljar bostadsanpassningsbidrag och entreprenören väljer sökande själv. Det är du som beställer arbetet. Vill du själv anlita hantverkare bör du begära in en offert som bifogas ansökan. Vid mer omfattande arbete måste flera offerter tas in. Beställningen kan dock genom en fullmakt överlåtas till handläggaren.

Handläggaren hjälper till med detta för att kunna fatta beslut om bidragets storlek. Observera att kommunen bara är ombud och alla försäkringsfrågor avgörs mellan sökande och entreprenören.

Detta gör handläggaren

Handläggaren föreslår åtgärder för att uppnå nödvändig funktion på mest kostnadseffektiva sätt. I de fall byggteknisk bedömning behövs, görs ytterligare hembesök av byggnadskunnig. Därefter är det handläggarens uppgift att fastställa ett bidragsbelopp för denna lösning. Vid större arbeten görs det genom att offerter tas in från flera olika hantverkare.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?