God man, förvaltare och förmyndare

Behöver du eller en anhörig stöd i vardagen eller hjälp att sköta ekonomin? Då kan du få hjälp av god man, förvaltare eller förmyndare.

Gemensam handläggning av överförmyndarfrågor

Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner har tecknat ett avtal om gemensam handläggning av överförmyndarfrågor.

Handläggarna har sin arbetsplats i kommunhuset i Stenungsund. Det är hit du ska vända dig om du har frågor gällande förmyndare, god man, eller förvaltare.

Vill du träffa en handläggare måste du först boka en tid.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Stenungsunds kommuns webbplats.

Överförmyndarnämnd

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Lilla Edets kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommun. Nämnden har sina sammanträden i Stenungsund.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?