Hjälp och stöd till barn och unga

På denna sida finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i kommunen kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Stöd i skolan

Barn- och familjestöd

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Barn- och ungdom, vård och behandling

Barnahuset

Barnahuset är till för barn och ungdomar i åldern 0-18 år som har blivit utsatta för våld i nära relationer, sexuella övergrepp eller hedersrelaterad brottslighet och trafficking. Barnahuset är ett folkhälsoarbete som bedrivs i samarbete med Trollhättans Stad. Hit kan även du som förälder eller anhörig höra av dig.

Barnens hjälptelefon (BRIS)

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Inget problem är för stort eller för litet. Du kan till exempel ringa om du känner dig ensam, rädd, ledsen eller bara behöver prata med någon vuxen. BRIS betalar samtalet och det syns inte heller på telefonräkningen att man har ringt. Telefon: 116 111.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Familjecentral och öppen förskola

Familjecentralen Lilla Edets öppna förskola är en plats där det ges möjlighet för barn och föräldrar att träffas, umgås och utbyta erfarenheter.

Koll på soc

Kollpasoc.se innehåller information till barn och unga om socialtjänsten och på vilka sätt socialtjänsten kan hjälpa barn och unga som är i behov av stöd och hjälp. Den är till för att fler barn ska få kännedom om soc, vad de gör och vilket sätt det går att få stöd och hjälp.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj eller kontaktperson kan du hjälpa ett barn, en tonåring eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans. Ni träffas och gör något tillsammans.

Maana

Maana (tidigare Tjejjouren Väst) finns för dig som identifierar dig som tjej. Inga problem eller funderingar är för små eller för stora. Du kan alltid vara anonym.

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har erfarenheter av förälder med missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Mottagning för ungas psykiska hälsa (UPH)

UPH-mottagningen på vårdcentralen i Lilla Edet tar emot och möter barn och unga med psykisk ohälsa. Det finns inget remiss- eller listningskrav och de tar emot barn och unga mellan 6-17 år. Här jobbar psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor och socionomer. Här finns gruppbehandlingar, föräldrautbildningar och kortare individuella insatser.

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning finns för dig som är hbtq-person och som blivit utsatt för trakasserier, hot och våld. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna.

Rädda Barnens stödchatt Kärleken är fri

Kärleken är fri är till för dig som är ung och som vill ha stöd och råd kring hedersrelaterade frågor. Du kan prata med dem om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning.

Röda korset - Jourhavande kompis som chatt

Läs mer om jourhavade kompis på Röda korsets webbplats.

1177 Vårdguiden

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring Sjukvårdsrådgivningen är öppet dygnet runt. Vid akuta fall ring alltid 112. Telefon: 1177.

1177 Vårdguiden om diagnoser och besvär som ung

Man kan drabbas av många olika slags problem som påverkar ens liv, hälsa och skola. 1177 Vårdguiden har en samlingssida med några vanliga diagnoser och tillstånd. Det är bra att skaffa sig mer kunskap för att förstå sig själv, sitt problem och var man kan söka hjälp.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. De svarar kl. 6-24 varje dag. Telefon: 90101. Det går även bra att chatta eller maila till Självmordslinjen.

Socialjour

Tjejjouren Eva

Tjejjouren Eva är en ideell förening som arbetar för att stötta och stärka unga tjejer. Deras syfte är att skapa en mötesplats där personer som identifierar sig som unga tjejer kan finna stöd och gemenskap.

Tjejzonen

Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 -25 år genom enskilda stödsamtal via våra chattar.

UMO - ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Här kan du bland annat hitta information om sex, hälsa och relationer.

Ungasjourer.se

Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna.

Ungdomsmottagning

I kommunen finns en ungdomsmottagning för killar och tjejer i åldrarna 13–25 år.

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?