Separation och skilsmässa

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna – både om man funderar på att skiljas eller redan har bestämt sig.

Betänketid

Om man vill kan man få betänketid innan man skiljer sig. Om man har hemmavarande barn under 16 år eller om en av parterna inte vill skiljas får man alltid betänketid. Har ni inga barn och gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt.

Vårdnad, boende, umgänge

En skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnaden av barnen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens finns det hjälp och stöd att få från kommunens familjerätt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?