AME Servicetjänst

Kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, erbjuder servicetjänst för dig som är pensionär och 65 år eller äldre, bor kvar i din bostad och är folkbokförd i Lilla Edets kommun. Tjänsteutbudet kan variera beroende på våra deltagares olika erfarenheter och kompetens. Servicetjänsten har idag mer än 200 registrerade kunder runt om i kommunen.

Detta hjälper vi till med

AME servicetjänst erbjuder dig som är pensionär hjälp med arbeten både inomhus och utomhus. Du kan bland annat få hjälp med:

Arbeten utomhus

• klippa gräs (max 1 000 m²)
• kratta löv (max 1 000 m²)
• skotta snö
• salta/sanda trappor och gångar
• trimning
• forsla bort avfall (ej hushållsavfall och byggmaterial). Avfallet ska vara sorterat i genomskinliga sopsäckar.

Arbeten inomhus

• sätta upp och ta ner tavlor och gardiner
• byta glödlampor, lysrör och proppar
• sätta upp brandvarnare
• flytta lättare möbler och mattor

Avgifter 2024 (inklusive moms 25 %)

Tjänst

Avgift

Framkörning (utomhustjänster)

70 kr

Timavgift per person (utomhustjänster)

125 kr

Framkörning (inomhustjänster)

0 kr

Timavgift per person (inomhustjänster)

0 kr

Avgifter endast avfall (inklusive moms 25 %)

Tjänst

Avgift

Framkörning

70 kr

Sorterat avfall till återvinningscentral (per gång)

90 kr

Timavgift avfallshantering, osorterat avfall

125 kr

Bra att veta

Vi har utrustning och verktyg för arbetsuppgifterna. Materialet som du behöver till arbetet ska du ha hemma. Materialkostnaderna står du för själv, till exempel salt och sand.

Tänk på att flytta fordon som står i området vid trimning eftersom det kan orsaka skada på lacken. Märk ut områden där du har plantor som ska stå kvar. Detta gäller även elkablar som ligger över gräsmattan.

Beställning

Du beställer genom att ringa och framföra dina önskemål. Så snart det är möjligt utför vi önskat arbete hemma hos dig. Betalning sker alltid mot faktura. Vid besöket ska servicelaget visa upp legitimation som bevis på att de arbetar för AME servicetjänst.

För information och beställning:
Expedition
Telefon: 0520-65 95 57
Telefontid: måndag - fredag klockan 8.00 - 12.00

Detta hjälper vi inte till med:

• Uppgifter som ingår i hemtjänstens ansvarsområden.
• Tjänster som behöver fackkunskap till exempel VVS eller elinstallationer.
• Städning, målning eller liknande tjänster.
• Tjänster på högre ställningshöjd än en meter.
• Klippning av häckar samt beskärning av buskar och träd.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?