Fastigheter och lantmäteri

Lilla Edets kommun har inget kommunalt lantmäteri. Lantmäteriförrättningar handläggs av det statliga Lantmäteriet i Vänersborg.

Om du som fastighetsägare vill ha information om din egen eller någon annans fastighet ska du vända dig till lantmäteriet. Det kan till exempel gälla frågor om fastighetsbeteckning, adress, fastighetsgränser eller vem som är ägare.

Du kan kontakta lantmäteriet om du behöver en fastighetskarta, hjälp med gränsutsättning/bestämning, att bilda en ny eller ändra din befintliga fastighet med mera.

Fastighetsbildningsåtgärder kan till exempel vara avstyckning av tomt och bildande av servitut.

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter. I registret finns svenska statens förteckning av lagfarter och annan fastighetsinformation grundad på författningsbestämmelser.

Av författningsbestämmelserna framgår bland annat hur fastighetsregistret ska föras, för vilka ändamål personuppgifter får användas och vilka uppgifter registret ska innehålla.

Registret förvaltas och utvecklas av statliga myndigheten Lantmäteriet medan uppdatering av information i registret sker av andra lantmäterimyndigheter, inskrivningsmyndigheter, kommuner med flera. Åtkomst till uppgifter i registret sker genom Lantmäteriet.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder.

  • Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta även kallas lägenhetsregister. Läs mer om lägenhetsnummer på lantmäteriets webbplats.

Detaljplaner och en del historiska kartor finns tillgängliga i arkivet på Lilla Edets kommun. Samhällsnämndens arkiv innehåller även handlingar till olika planer och ritningar på många av byggnaderna i kommunen.

Detaljplaner är stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser. Dokumentation av gällande och pågående detaljplaner finns i arkivet på Lilla Edets kommun.I arkivet finns bygglov med tillhörande ritningar och handlingar som beviljats under de senaste 50 åren. En del äldre bygglov finns också i arkivet. Samhällsnämnden kan inte garantera att kompletta handlingar finns för just det du söker.För åtkomst av förrättningsakter, fastighetsägare, ledningsrätter, servitut med mera samt ytterligare historiska kartor, hänvisas du till lantmäteriet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?