Återvinningscentralen

På återvinningscentralen (ÅVC) i Göta kan du som bor i Lilla Edets kommun lämna sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall, vitvaror, återvinningsmaterial samt farligt avfall.

På ÅVC lämnar du ditt sorterade avfall i olika containrar. ÅVC är öppen för personbilar och lätta lastbilar lastade med högst 2 kubikmeter avfall. Du behöver ett ÅVC-kort, ett passerkort, för att komma in på området. Tänk på att ÅVC endast tar emot avfall i genomskinliga säckar. Detta för att underlätta att sortera rätt och därmed öka miljönyttan.

Du som har ett avfallsabonnemang i kommunen har 24 avgiftsfria besök på ÅVC per år. Därefter kostar varje besök 325 kr. Tänk på att du behöver ha med dig ditt passerkort för att komma in på området.

Ordinarie öppettider

Veckodag

Tid

Måndag

Stängt

Tisdag - onsdag

Kl. 13-19

Torsdag - lördag

Kl. 9-15

Söndag

Stängt

Avvikande öppettider

Datum

Tid

Tisdag 22 november (utbildning för personal)

Stängt

Onsdag 23 november (utbildning för personal)

Stängt

Torsdag 22 december

Stängt

Fredag 23 december

Stängt

Lördag 24 december (Julafton)

Stängt

Fredag 30 december

Stängt

Lördag 31 december (Nyårsafton)

Stängt

Torsdag 5 januari

Kl. 9-13

Fredag 6 januari (Trettondedag jul)

Stängt

Hitta på ÅVC

Karta över återvinningscentralen i Göta

Passerkort

Alla som har avfallsabonnemang får ett passerkort till återvinningscentralen per hushåll. Passerkortet är en värdehandling som följer fastigheten eller lägenheten.

Beställning av passerkort

Om det saknas ett passerkort när du som fastighetsägare flyttar in i din bostad, mejla avfall@lillaedet.se för att beställa ett nytt kort. Det går också att besöka Medborgarservice i kommunhuset för att beställa ett kort. När du sedan fått meddelande om att ditt nya kort är klart kan du hämta det hos personalen på ÅVC. Kostnaden faktureras då den tidigare ägaren.

Förlust av passerkort

Vid förlust av passerkortet kan du få ett nytt för 260 kronor, inklusive moms. Mejla till avfall@lillaedet.se för att anmäla förlusten och beställa ett nytt. När du sedan fått meddelande om att ditt nya kort är klart kan du hämta det hos personalen på ÅVC. Om det saknas ett passerkort när du som fastighetsägare flyttar in i din bostad, gör du på samma sätt som ovan. Kostnaden faktureras då den tidigare ägaren.

Företag

I dagsläget är det endast privatpersoner som får lämna avfall på återvinningscentralen, inte företagare. Företagare hänvisas till privata aktörer inom avfallshantering.

Återbruket på ÅVC

På återvinningscentralen hittar du också Återbruket, en avdelning där du kan lämna hela och fungerande saker som du själv inte har nytta av längre. Kanske hittar du i stället på Återbruket något som du skulle ha användning av. Saker från Återbruket tar du kostnadsfritt med dig. Återbruket är öppet på återvinningscentralens ordinarie öppettider.

Flytande farligt avfall

Mängden för avlämning av flytande farligt avfall på återvinningscentralen ändrades från och med 1 juli 2021 till en begränsning på max 10 liter per behållare och max 20 liter per besök. Med flytande farligt avfall menas exempelvis diesel, bensin, glykol, bromsvätska och spillolja. Behållarna ska vara tydligt uppmärkta med information om vad de innehåller.

Klädinsamling

Behållare för insamling av kläder hittar du utanför ÅVC-området, vid entrén.

Avlidna produktionsdjur

Återvinningscentralen har inte tillstånd att ta emot animaliska biprodukter. Avlidna produktionsdjur får därför inte lämnas in på återvinningscentralen, utan ska skickas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsslakt om högst 3 kg kan du slänga i det gröna restavfallskärlet du har hemma. Avfallet ska då vara väl förpackat.

Ensilageplast

Lilla Edets kommun tar inte emot ensilageplast (balplast), varken på återvinningscentralen eller i ditt avfallskärl. Ensilaget innehåller främmande föremål och får därmed inte blandas med plasten vi skickar vidare till återvinning. Ensilageplasten lämnar du till ett materialbolag som ansvarar för insamling. Läs mer på SvepReturs webbplats.

Asbest/eternit

Det finns möjlighet att lämna asbest och eternit på ÅVC. Tänk på att avfallet måste vara inplastat och tejpat. Det finns inga krav på mått men maxvikt på 25 kg per enhet gäller.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?