Ovårdad tomt

Det är din skyldighet som fastighetsägare att vårda din tomt och dina byggnader. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.

Miljö- och byggnämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?