Förpackningsinsamling

En ny förordning, som regeringen beslutat, medför en rad förändringar när det gäller insamling av förpackningar som gäller från och med 1 januari 2024. Kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen) och därmed återvinningsstationerna. De ska också erbjuda företag/verksamheter, ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial.

Berör företag/verksamheter som äger sina fastigheter, ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar:

Från och med 2024 kommer kommunen erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial.

Insamlingen kommer ske med kärl, där varje kärl har en fraktion; färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt tidningar. Det går att välja en eller flera fraktioner.

Se avfallstaxa 2024 Pdf, 301.2 kB, öppnas i nytt fönster. för information om vilka abonnemang som finns att välja på.

Innan insamling kan påbörjas behöver du kontakta avfall- och återvinningsenheten för att beställa tjänsten samt boka en tid för att kunna träffas på plats för att gå igenom praktiska frågor såsom placering av kärl och eventuella informationsaffischer med mera. Detta för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt för alla berörda.

Berör hushåll i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar:

Hushåll kan även fortsatt lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna och återvinningscentralen.

Berör företag/verksamheter:

Företag får inte lov att lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna, de är dimensionerade för avfallsmängderna från hushåll. Däremot går det bra att lämna förpackningar på återvinningscentralen, förutsatt att företaget är registrerat som kund Öppnas i nytt fönster..

Vid beställning av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar av kommunen kontaktar ni er hyresvärd, för vidare beställning till kommunen, om ni hyr era lokaler. Om ni äger fastigheten där ni har era lokaler kontaktar ni kommunen direkt. Detta gäller även för övriga avfallstjänster.

Tömma förpackningar

Från och med 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

För en del verksamheter, exempelvis livsmedelsbutiker, kan detta krav komma att innebära förändringar för verksamheten vad gäller främst hanteringen av förpackat matavfall. Skyldigheten att tömma förpackningen på innehåll begränsas inte enbart till matavfall utan avser också annat avfall. Skyldigheten gäller både för hushåll och verksamheter.

Kravet på att förpackningar ska tömmas kan innebära att ni får ett ökat behov av insamling av avfall från kommunen och därmed behov av andra eller fler avfallstjänster, till exempel fler kärl eller tätare avfallshämtning. Då är ni välkomna att kontakta avfall- och återvinningsenheten. Vid större förändringar av era tjänster kan behov finnas att träffas på plats för att gå igenom praktiska frågor såsom exempelvis placering av kärl, för att den nya lösningen ska fungera så bra som möjligt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?