Tingbergsskolan

Lekplats med rutchelkana i förgrunden och röd byggnad i bakgrunden

Tingbergsskolan är en F-6 skola som ligger i Lödöse, på gångavstånd från pendelstationen och i närhet av busshållplats. Tingbergsskolan ligger i direkt anslutning till skog och natur, vilket vi använder oss av dagligen. Skolan har cirka 350 elever. 

Vi vill att elever och skolpersonal mår bra vilket är en förutsättning för en bra verksamhet. Alla elever ska ha möjlighet att skaffa sig goda kunskaper samt kunna utvecklas till trygga och harmoniska människor.

En god grund för ett livslångt lärande

Den tidiga inlärningen av de grundläggande baskunskaperna — tala, läsa, skriva och räkna - är av högsta prioritet eftersom de utgör grunden för all vidare kunskapsinlärning. Vår skola har en kunskapsprofil med inriktning på litteratur och kultur.

Vår målsättning är att eleverna när de lämnar Tingbergsskolan ska ha:

  • en god språklig förmåga
  • en bra läsförståelse samt
  • ett intresse för litteratur och kultur

På Tingbergsskolan är alla elever allas elever. Grunden för lärande är trygghet och gemenskap. Det är därför viktigt för oss att bygga och vårda relationer mellan elever och personal. Alla vuxna på skolan har ett ansvar att arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande kring trygghetsfrågor. Vi tänker att lärande, trygghet och hälsa gynnas av samma faktorer och hänger ihop med varandra. Därför är det viktigt att alla elever ska känna trygghet, må bra och få lära sig nya saker. 

Våra värdeord är: Trygghet, studiero och likvärdighet. 

Tingbergsskolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina
förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. Varje elev och personal visar respekt för och hänsyn mot andra elever och skolans personal som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan

Ordningsregler

För att alla ska trivas på skolan finns ordningsregler. Ordningsreglerna säger hur vi ska vara mot varandra och vilka regler som gäller under skoltid. Du hittar ordningsreglerna längre ned på sidan.

Studiestöd i alla ämnen

För de elever som är i behov av extra stöd och hjälp eller av olika anledningar behöver ta igen skolarbete, finns möjligheten till studiestöd. Gruppindelning sker årskursvis.

Lärmiljöer

Vi har gjort en stor satsning på våra lärmiljöer och eleverna erbjuds möjlighet till egna avskilda arbetsplatser.

Skolmat

Lunch serveras varje skoldag i Tingbergsskolans matsal. Maten är tillagad i Fuxernaskolans centralkök.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?