Vanliga frågor och svar om förskoleklass

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolvalet inför förskoleklass.

Har du andra frågor eller synpunkter?

Hör av dig till oss, så återkopplar vi till dig!

Du får information skickad hem till dig om hur du ansöker. Du får informationen i början av februari det år ditt barn ska börja i förskoleklass. Ansökan är öppen 5 februari - 15 mars. Det är viktigt att du ansöker under angiven ansökningsperiod.

Här kan du läsa mer om förskoleklass.

Du ansöker via en e-tjänst och legitimerar dig med bank-id. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saknar du bank-id kan du ansöka via blanketten ”Anmälan till förskoleklass”, som du hittar under e-tjänster och blanketter.

Personer med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring gör skolvalet via pappersblankett, inte i e-tjänsten. Blanketten hittar du under e-tjänster och blanketter.

Du kan välja att söka mellan fyra kommunala skolor; Strömsskolan, Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan eller Tingbergsskolan.

Om du som vårdnadshavare har fler än ett önskemål av skola och vill rangordna dessa, har du möjlighet att skriva en kommentar i e-tjänsten.

Ta kontakt med kommunens handläggare för skolvalet om du vill ändra ditt val. Ring kommunens växel 0520-65 95 00 och be att få tala med handläggare för skolvalet.

Nej, skolplaceringen i skolvalet påverkas inte av vilken förskola barnet har gått på.

I de fall där vårdnadshavare inte gör något val alls kommer kommunen att erbjuda barnet plats på en skola i barnets närhet utifrån mån av plats och med bedömning utifrån barnets folkbokföringsadress.

Nej, ansökningsdatum påverkar inte ditt barns skolplacering så länge skolvalet görs under perioden 5 februari - 15 mars.

Huvudprincipen är att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål vad gäller val av skola. Får barnet inte plats utifrån vårdnadshavarnas önskemål kommer kommunen att erbjuda en skolplacering utifrån kommunens regler för antagning. Det görs ett urval med hänsyn till den närhet eleven har mellan skolan och hemmet enligt begreppet närhetsprincipen.

Väljer du annan skola än den kommunala i Lilla Edets kommun får du själv ta kontakt med aktuell skola. I e-tjänsten kryssar du i rutan "val av annan skola" och under "övrigt" skriver du vilken skola du söker utanför kommunens skolor för vår kännedom. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använder du pappersblanketten skriver du i kommentarsfältet vilken skola du söker utanför kommunens skolor för vår kännedom. Blanketten hittar du under e-tjänster och blanketter.

Väljer du annan skola än den kommunala i Lilla Edets kommun får du själv ta kontakt med aktuell skola. I e-tjänsten kryssar du i rutan "val av annan skola" och under "övrigt" skriver du vilken skola du söker utanför kommunens skolor för vår kännedom. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använder du pappersblanketten skriver du i kommentarsfältet vilken skola du söker utanför kommunens skolor för vår kännedom. Blanketten hittar du under e-tjänster och blanketter.

Du får besked om vilken skola ditt barn har placerats på i slutet av mars/början av april. Har du fått placering på önskad skola skickas beslutet via e-tjänsten.

Avslag kommer via post med instruktioner om hur man kan överklaga. De som inte har fått plats utifrån sitt önskade skolval kan komma att få ett nytt beslut senare, eftersom vi behöver invänta svar på placering av elever som gjort ett skolval till skolor i andra kommuner som till exempel Trollhättan och den fristående skolan Nya Skolan som finns i kommunen.

Ja. Om du inte fått den skola du önskat för ditt barn, så kommer avslaget via post tillsammans med instruktioner om hur du kan överklaga.

Om barnet ska börja förskoleklass ansöker ni via e-tjänst. Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Lilla Edets kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt inom Lilla Edets kommun.

Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts erbjuds till anvisad skola om eleven uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Nyttjar ni rätten till det fria skolvalet och väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat, försvinner kommunens ansvar att erbjuda skolskjuts.

Möjligheten att i mån av plats åka med på ordinarie skolskjuts finns fortfarande kvar. Det innebär att om ni inte kan nyttja ordinarie skolskjuts, behöver ni själva ordna transport för era barn till och från den skola ni valt via fria skolvalet.

Läs mer om vad som gäller kring skolskjuts.

Till vanliga frågor och svar om skolskjuts.

För de barn som har en kommunal barnomsorgsplats som pågår övergår automatiskt platsen till en fritidshemsplats från och med 1 augusti. Omplaceringsmeddelande skickas ut under våren. Du behöver alltså inte ansöka om fritidshemsplats om barnet har förskoleplats i Lilla Edets kommun.

Önskas inte fritidshemsplats måste uppsägning göras via e-tjänst eller på särskild blankett två månader innan sista vistelsedag. Använd blanketten ”Uppsägning av barnomsorgsplats” som du hittar under e-tjänster och blanketter.

Barn till föräldralediga och arbetssökande är inte berättigade till fritidshemsplats. Elever som går på fritidshem får behålla fritidshemsplatsen fyra veckor i samband med syskons födelse. Eleven får behålla sitt schema fyra veckor efter att vårdnadshavaren har blivit arbetssökande.

Här kan du läsa mer om fritidshem.

Om ditt barn inte har en förskoleplats ansöker du om fritids här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att ditt barn får börja i förskoleklass ett år senare. Det kallas uppskjuten skolplikt. Mer information och anmälan hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna valet. Kan inte vårdnadshavarna komma överens kommer kommunen att erbjuda barnet plats på en skola i barnets närhet utifrån mån av plats och med bedömning utifrån barnets folkbokföringsadress.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?