Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts.

Lilla Edets kommun ordnar skolskjuts för elever i:

  • förskoleklass med minst 2 km skolväg
  • skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
  • skolår 4-6 med minst 3 km skolväg
  • skolår 7-9 med minst 4 km skolväg

Skolskjuts erbjuds i direkt anslutning till skolans start- och sluttider.

Ansökan för skolskjuts ligger på webbsidan Skolresor och skolskjuts.

I första hand kommer elever som beviljas skolskjuts att åka med kommunens upphandlade skolbussar - då får eleven inget busskort. I vissa undantagsfall får eleven ett busskort som fungerar i den ordinarie kollektivtrafiken.

Skolskjuts erbjuds till elever som går i förskoleklass och grundskola och som uppfyller kriterierna för att bli beviljad skolskjuts.

Skolskjutsen är kostnadsfri.

För elever som åker med kommunens upphandlade skolbussar behövs inget färdbevis. Skulle eleven istället ha fått ett busskort som gäller i den ordinarie kollektivtrafiken behöver busskortet tas med på resan som färdbevis.

Ansökan och uppsägning

Ansökan för skolskjuts ligger på webbsidan Skolresor och skolskjuts. Blanketterna hittar du längs ner på sidan. Ansökan ska fyllas i och skickas till:

Lilla Edets kommun
Sektor bildning
463 80 Lilla Edet

Ansökan inför kommande läsår önskar vi få in senast vecka 21.

Det går också bra att ansöka om skolskjuts under pågående läsår och handläggningstiden är då cirka två veckor.

Om ditt barn inte längre behöver skolskjuts måste detta meddelas till skolskjutsadministratör.

Stephanie Melin
stephanie.melin@lillaedet.se
Telefon: 0520-65 95 60

Handläggningstiden är cirka två veckor och svar på din ansökan skickas hem med brev.

Ja. Även om ditt barn har blivit beviljad skolskjuts tidigare läsår så måste alltid en ny ansökan skickas in under vårterminen inför kommande läsår. Vi önskar att ny ansökan inför kommande läsår skickas in senast vecka 21.

Kontaktuppgifter

För frågor gällande skolskjuts är du välkommen att kontakta skolskjutsadministratör.

Stephanie Melin
stephanie.melin@lillaedet.se
Telefon: 0520-65 95 60

Skolskjutsentreprenör är Göteborgs Buss.

Telefonnummer: 031-65 42 00.

Övriga frågor

Skolskjuts erbjuds i direkt anslutning till skolans start- och sluttider. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.

Skolskjuts erbjuds i direkt anslutning till skolans start- och sluttider. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.

Det går däremot bra att kombinera både skolskjuts och fritidshem om barnet endast nyttjar fritidshemmet deltid, det vill säga antingen förmiddag eller eftermiddag. Barnet kan då t.ex åka med skolskjutsen till skolan på morgonen, men avstå från skolskjutsen hem och istället gå till eftermiddagsfritids.

Nyttjar ni rätten till det fria skolvalet och väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat, så försvinner kommunens ansvar att erbjuda skolskjuts.

Möjligheten att i mån av plats åka med på ordinarie skolskjuts finns fortfarande kvar, men möjligheten till att gratis få ett busskort försvinner. Det innebär att om ni inte kan nyttja ordinarie skolskjuts, så måste ni själva ordna transport för era barn till och från den skola ni valt via fria skolvalet.

Föreligger särskilda skäl så finns möjligheten att söka skolskjuts av särskilda skäl.

Tidtabeller för kommunens upphandlade skolbussar hittar du på webbsidan Skolresor och skolskjuts.

Tidtabeller och hållplatser för kommunens upphandlade skolbussar hittar du på webbsidan Skolresor och skolskjuts.

Ta kontakt med Göteborgs busscentral, telefonnummer: 031-65 42 00.

Det går bra att ha olika skolskjuts för barn vid växelvis boende. För att ansöka finns en särskild ansökningsblankett som heter "Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende". Blanketten hittar du på webbsidan Skolresor och skolskjuts.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?