Lärplattform (Unikum)

I Lilla Edets kommun använder vi lärprotalen Unikum för elevernas individuella utvecklingsplaner, IUP, och för skriftliga omdömen.

Unikum följer Skolverkets allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare når lätt IUP när och var de vill. Via länkarna längst ner på sidan hittar du mer information om Unikum och annat material som kan vara till hjälp för både elever, lärare och vårdnadshavare.

Scrolla ned i listan och välj Lilla Edets kommun för vårdnadshavare alternativt personal och elever.

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Med hjälp av Unikum kan elev, lärare och vårdnadshavare förbereda samtalet. Lärarnas skriftliga omdömen och bedömningar av elevens kunskaper är tillgängliga för alla parter. Det leder till bättre möjlighet att på utvecklingssamtalet prata om framtiden och tillsammans hitta vägar för fortsatt lärande för eleven. Elev, lärare och vårdnadshavare kan också kommunicera via Unikum inför samtalet så att samtalet kommer att handla om det som är angeläget för deltagarna.

Individuell utvecklingsplan

Arbetet med IUP innehåller en mängd kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Jämfört med att hantera hela processen på papper finns flera fördelar med IUP via internet:

  • ökad delaktighet från elever och vårdnadshavare
  • enklare koppling till nationella mål
  • röd tråd genom hela grundskolan
  • mindre administration för lärare
  • underlättar för skolan att ge information till vårdnadshavare

Innehåller skriftliga omdömen

Alla elever i skolan har en IUP, där läraren, eleven och vårdnadshavare tillsammans sätter upp mål för elevens lärande. IUP innehåller även lärarnas skriftliga omdömen om eleven i alla ämnen.Individuella utvecklingsplanen, IUP, ska:

  • grunda sig på den bedömning av elevens lärande och resultat som redovisats vid utvecklingssamtalet
  • ge eleven ökat inflytande och ansvar över sitt lärande
  • konkret beskriva vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i riktning mot skolans mål.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?