Ryrsjöskolan

Bild på en gul byggnad med träd och gräsmatta framför

Ryrsjöskolan ligger i Göta, några kilometer söder om Lilla Edet.

Vi är en kommunal skola som erbjuder pedagogik från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan finns också ett fritidshem.

Skolans personal arbetar tillsammans på att forma en trygg och trivsam miljö på skolan. Detta har bidragit till att skolan har en god måluppfyllelse och att lärandemiljön upplevs som lugn och trygg.

Pedagogerna bedriver en undervisning där målet för den enskilda eleven är tydligt formulerat i varje enskilt ämne. Man följer upp målen genom så kallade målsamtal som pedagogen har med varje elev två gånger per termin. Då samtalar man kring vad som krävs av eleven och vilket stöd eleven behöver för att kunna nå målet. Skolan har också en god kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare.

Vi arbetar montessoriinspirerat

Montessoripedagogiken har sin grund i Maria Montessoris observationer.

Det innebär att barnen med hjälp av genomtänkt material får arbeta i sin egen takt och efter egen förmåga. Vi arbetar i åldersblandade grupper där barnen lär av varandra.

Ryrsjöskolans fritidshem

Ryrsjöskolans fritidshem har barnomsorg mellan kl. 6-18. På Ryrsjöskolan arbetar tre fritidslärare och en skolfritidslärare, våra tre fritidslärare har lärarlegitimation. Under skoltid har Christofer huvudansvaret som rastlärare, Christian ansvarar för idrottsundervisningen i årskurs 4-6 och Åsa finns med som lärare i förskoleklass. Vår skolfritidslärare Rahmon delar ansvaret som rastlärare med Christofer och finns även med som extra resurs i årskurs F-1. 

Fritidshemmets planeringar, även kallat FRIPPAR, hittar du på lärplattformen UNIKUM. I entrén till fritids finns aktivitetstavlan, där kan du som vårdnadshavare se dagens aktiviteter, vilka som är i tjänst under dagen och veckans uppdrag.

Ryrsjöskolans fritidshem använder sig av appen Edlevo. I appen registrerar du som vårdnadshavare vistelsetid för ditt barn. Har du frågor kring appen, så fråga fritidslärarna så hjälper de dig.

Fritidsarbetslaget finns anträffbara via telefon eller sms vardagar mellan kl. 6-8 och 12.30-18.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?