Lilla Edets kommun - startsida

Skolresor, skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, här hittar du vilka regler som gäller.

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till:
  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionshinder
  • annan särskild omständighet
Lilla Edets kommun ordnar skolskjuts för elever i:
  • förskoleklass med minst 2 km skolväg
  • skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
  • skolår 4-6 med minst 3 km skolväg
  • skolår 7-9 med minst 4 km skolväg
Här kan du läsa riktlinjerna för skolskjuts i sin helhet. Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidtabeller

Här hittar du tidtabeller för skolskjuts för:

Göteborgs Buss är skolskjutsentreprenör

Skolskjutsentreprenör är Göteborgs Buss. Telefonnummer till beställningscentralen är 031 - 65 42 00.
 
Göteborgs Buss informerar om eventuella förseningar eller problem på sin webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annan skola än den kommunen anvisat? Skolskjuts och det
fria skolvalet

Nyttjar ni rätten till det fria skolvalet och väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat, så försvinner kommunens ansvar att erbjuda skolskjuts. Detta styrs av skollagen (2010:800) och är likadant i hela landet.

I Lilla Edet kommun har det tillämpats ett undantag och ett antal busskort för vanlig linjetrafik har beviljats, trots att kommunen inte är skyldig att göra det. Den möjligheten upphör i och med vårterminen 2020. Möjligheten att i mån av plats åka med på ordinarie skolskjuts finns fortfarande kvar, men möjligheten till att gratis få ett busskort försvinner.

Beslutet fattades av Utbildningsnämnden 23 april i år och gäller från 1 juli 2020. Det innebär att om ni inte kan nyttja ordinarie skolskjuts, så måste ni själva ordna transport för era barn till den skola ni valt via fria skolvalet från terminsstart hösten 2020.

Föreligger särskilda skäl så finns möjligheten att söka skolskjuts av särskilda skäl.

När du flyttar till annan kommun

När du flyttar från Lilla Edets kommun behöver du ansöka om nytt busskort i din nya hemkommun.

Spara ditt busskort över sommarlovet

Tänk på att aldrig kasta ditt busskort när terminen är slut för sommaren. Det fungerar inte över sommarlovet, men när terminen börjar igen kan du åka på det fram till 15 september och det är inte säkert att du hinner få ditt nya busskort innan dess.

Information om skolkort (färdbevis) för gymnasieelever

Läs om resebidrag och anslutningsbidrag för gymnasieelever.

Senast uppdaterad: 2021-10-07
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »