Begränsad framkomlighet på del av Göteborgsvägen och del av Fuxernavägen avstängd

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i delar av Fuxernavägen och Göteborgsvägen, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för dig som VA-abonnent och en hållbar miljö.

Beräknad tid för projektet

Arbetet beräknas ske etappvis under perioden 19 februari 2024 till och med 11 april 2024. Tidplan för varje etapp framgår av kartbild Pdf, 296.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Trafikpåverkan

Framkomligheten på Göteborgsvägen blir begränsad då ett körfält i taget stängs av. Trafiken regleras då med trafikljus.

Delar av Fuxernavägen kommer etappvis att vara helt avstängd och du som trafikant kommer att behöva välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Lila orkidee med två fjärilar på. I bakgrunden grönt gräs.
  • Tvåvåningshus med trädgård där några människor vistas
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet