Serviceinformation

Här hittar du aktuell serviceinformation samlad och sorterad efter publiceringsdatum. Åtgärdade driftstörningar avpubliceras efter en tid.

Aktuell serviceinformation

 • Delar av E45 avstängd 23 och 24 april

  Tisdag 23 april och onsdag 24 april planerar Svevia att, på uppdrag av Trafikverket, genomföra vårunderhållsarbete på delar av E45. Dessa dagar är berörda delar av E45 avstängd för trafik.
  Status:
 • Begränsad framkomlighet på del av Göteborgsvägen och del av Fuxernavägen avstängd

  Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i delar av Fuxernavägen och Göteborgsvägen, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På ...
  Status:
 • Edsgatan avstängd etappvis på grund av VA-arbete

  Lilla Edets kommun lägger genom entreprenör Markbygg Anläggning Väst AB om vatten- och avloppsledningar i Edsgatan, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerstä...
  Status:
 • Omläggning av vatten- och avloppsledningar på del av Fuxernavägen och Åkerstigen

  Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i del av Fuxernavägen och Åkerstigen, Lilla Edet. Trafiken på delar av dessa vägar kommer etappvis behöva stängas av.
  Status: