Trafik och infrastruktur

Här hittar du alla kommunens nyheter om trafik och infrastruktur samlade och sorterade efter publiceringsdatum. Vill du söka bland nyheterna i fritext använder du sökfunktionen högst upp.

Senaste nyheterna

 • Ökad kvalitet och hållbarhet med LED-gatubelysning

  Lilla Edets kommun uppgraderar gatubelysningen till LED, med fokus på energieffektivitet, säkerhet och trygghet. Bytet innebär inte bara besparingar utan också en förbättring av ljuskvaliteten.
  Trafik och infrastruktur
 • Snart är det dags för vårstädning av vägar

  Under vecka 12, från och med 18 mars, påbörjas arbetet med att sopa gator samt gång- och cykelbanor rena från grus, förutsatt att vädret tillåter.
  Trafik och infrastruktur
 • Välkommen att hämta gratis isgrus!

  Isigt och halt hemma där du behöver ta dig fram?
  Om du som privatperson har behov av att halkbekämpa på din fastighet kan du nu hämta en hink med isgrus på flera platser i kommunen utan kostnad.

  Trafik och infrastruktur
 • Orange varning - Vind i kombination med snöfall onsdag 17 januari

  SMHI har utfärdat en orange varning för stora delar av Dalsland och Västkusten inklusive Lilla Edets kommun på grund av snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
  Trafik och infrastruktur
 • Snöröjning i kommunen

  Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid på de vägar som kommunen ansvarar för.
  Trafik och infrastruktur
 • Välkommen att hämta gratis snökäppar

  För att undvika att exempelvis din brevlåda eller ditt staket skadas vid snöröjning kan du som privatperson nu utan kostnad hämta ut tre orangea reflexförsedda snökäppar på återvinningscentralen i Göta.
  Trafik och infrastruktur
 • Västtrafik har förändrade tidtabeller sedan 1 oktober

  Den 1 oktober började busstrafiken med Västtrafik i bland annat Lilla Edets kommun rulla under nya trafikavtal. Det innebär att tidtabellerna ändrats och att vissa linjer har dragits in. Det påverkar bland annat våra gymnasieelever som tar sig med bu...
  Trafik och infrastruktur
 • Lillgatan får gångbana, blomrabatt och bänkar

  Som ett steg i att förbättra och försköna stadsmiljön samt underlätta för gående bygger Lilla Edets kommun nu en gångbana och anlägger en blomsterrabatt med sittbänkar utefter Lillgatan i centrala Lilla Edet.
  Trafik och infrastruktur
 • Öka sikten - klipp din häck!

  Häckar som växer utanför tomtgräns riskerar att begränsa framkomligheten på gång- och cykelbanor samt att skymma sikten i korsningar, vilket kan medföra en säkerhetsrisk. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare har koll på och följer de rikt...
  Trafik och infrastruktur
 • Möjlighet till markupplåtelse för laddstationer

  Lilla Edets kommun har antagit en laddinfrastrukturplan för att främja en förbättrad infrastruktur för laddfordon. Kommunen utlyser nu möjlighet att teckna avtal om markupplåtelse för publika laddstationer för elfordon vid centrala parkeringar.
  Trafik och infrastruktur
 • Slussplanerna i Lilla Edet börjar ta mer konkret form

  Nu har Trafikverket bestämt mer exakt var den nya slussen och farleden i Lilla Edet ska ligga. Det gör att de nu kan börja titta närmare på vilka och vad som kommer att påverkas av bygget. Ett nytt samråd väntar efter årsskiftet.
  Trafik och infrastruktur
 • Utökad parkeringstid i Lilla Edets centrum

  Parkeringen öster om Järnvägsgatan och söder om Storgatan i Lilla Edet, i anslutning till torget, har fått utökad parkeringstid från en timme till tre timmar i följd på sju speciellt uppskyltade parkeringsplatser. P-skiva behöver fortfarande användas...
  Trafik och infrastruktur
 • Nu drar vårstädning av vägar igång

  Idag påbörjas arbetet med att sopa kommunens gator samt gång- och cykelbanor rena från grus.
  Trafik och infrastruktur
 • Snart är det dags för vårstädning av vägar

  Under vecka 14, första veckan i april, påbörjas arbetet med att sopa gator samt gång- och cykelbanor rena från grus. Om vädret tillåter kan grovsopning påbörjas redan under vecka 13.
  Trafik och infrastruktur
 • Snöröjning i kommunen

  Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid på de vägar som kommunen ansvarar för.
  Trafik och infrastruktur
 • Nu är det dags för höststädning av vägar 

  I slutet av oktober påbörjas arbetet med att sopa gator samt gång- och cykelbanor fria från nedfallna löv med mera. 
  Trafik och infrastruktur
 • Nu kan du snart beställa ditt seniorkort!

  Lilla Edets kommuns kommunstyrelse har tidigare i år beslutat att införa seniorkort. Från och med 1 oktober 2022 kan du som är 65 år eller äldre och folkbokförd i Lilla Edets kommun därmed resa med seniorkort. I mitten av september får kommunens alla...
  Trafik och infrastruktur
 • Inbjudan till fastighetsägare: utbildning - utbyggnad av laddinfrastruktur i flerbostadshus

  Är du fastighetsägare? Vill du få kunskap om laddinfrastruktur i flerbostadshus och praktisk hjälp med strategier och förberedelser för utbyggnad?
  Trafik och infrastruktur
 • Hur kan slussen byggas ut – fältundersökningarna fortsätter

  Under våren kommer biologer, arkeologer och landskapsarkitekter att kartlägga det nya slussområdet i Lilla Edet. En del undersökningar medför buller.
  Trafik och infrastruktur