Omläggning av vatten- och avloppsledningar på del av Fuxernavägen och Åkerstigen

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i del av Fuxernavägen och Åkerstigen, Lilla Edet. Trafiken på delar av dessa vägar kommer etappvis behöva stängas av.

Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för er som VA-abonnenter och en hållbar miljö.

Beräknad tid för projektet

Arbetet beräknas ske etappvis under perioden 5 oktober 2023 till och med 30 april 2024. Tidplan för varje etapp framgår av kartbild Pdf, 188.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Trafikpåverkan

Både del av Fuxernavägen och Åkerstigen kommer etappvis att vara helt avstängda och du som trafikant kommer att få välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Glad midsommar önskar Lilla Edets kommun!
  • Foto av en manshand som sitter vid en laptop. Animationer med symboler överlappar. 

  • Nyhetsbrevet Näringsliv, juni

    Ta del av nyhetsbrev Näringsliv för juni! Denna gång kan du läsa om att Lilla Edets kommun nått bästa resultat hittills i Svenskt Näringsliv...
  • Midsommarstång mot blå himmel