Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-31
Senast uppdaterad: 2017-03-31

Angående händelsen idag på Fuxernaskolan

Idag har det varit ett bråk mellan åtta till tio elever på Fuxernaskolan. De inblandade eleverna går alla på skolan. Skolan har agerat utifrån handlingsplan vid hot och våld, och utifrån den tillkallades polis. Vi ser allvarligt på uppkomna våld- och hotsituationer och vidtar åtgärder av olika slag.

Inga tillhyggen såsom knivar eller andra föremål har använts. Polisen hörde ett antal vittnen på plats, vårdnadshavare tillkallades och berörda elever fick lämna skolan.

Vi ser allvarligt på uppkomna våld- och hotsituationer och vidtar åtgärder av olika slag. Insatta åtgärder på individnivå till följd av denna händelse kommuniceras till berörda parter.

På gruppnivå intensifierar vi vårt arbete med skolans värdegrund för att förebygga att något liknande ska hända igen. Detta gör vi bland annat genom samtal och diskussioner i klasserna samt genom att förstärka med fler vuxna vid raster och i korridorer, för att även här kunna möta upp elevernas tankar och funderingar.  

Skolledningen på Fuxernaskolan

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »