Mycket bra betyg för hemtjänst och äldreboenden

Kvinna i närbild.

Resultaten i brukarundersökningen för 2023 visar att i Lilla Edets kommun är 93 procent nöjda med hemtjänsten i sin helhet, jämfört med 86 procent i landet i stort. Inom kommunens äldreboenden är 87 procent nöjda med boendet i sin helhet, jämfört med 78 procent i övriga kommuner i landet.

Brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” genomförs i hela landet varje år av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst och att ge kommunerna underlag för att utveckla verksamheterna inom hemtjänst och äldreboenden.

I brukarundersökningen besvarar personer som har insatser från hemtjänst eller bor på ett äldreboende en enkät med frågor om hur nöjda de är med sitt boende eller hemtjänsten.

Resultaten för Lilla Edets kommun för 2023 visar att 93 procent är nöjda med hemtjänsten i sin helhet, jämfört med 86 procent i landet i stort. Inom kommunens äldreboenden är 87 procent nöjda med boendet i sin helhet, jämfört med 78 procent i landet i stort.

Fler exempel på resultat

  • 98 procent som har hemtjänst upplever att de blir väl bemötta av personalen.
  • 94 procent som har hemtjänst känner stort förtroende för personalen.
  • 93 procent av dem som bor på äldreboende upplever att de blir väl bemötta av personalen.
  • 93 procent av dem som bor på äldreboende känner sig trygga på boendet.

– Jag är otroligt stolt över våra verksamheter och våra medarbetare! Det här är ett mycket bra resultat, både jämfört med kommunerna i Västra Götalands län och landet i stort, säger Camilla Karlsson, verksamhetschef för vård- och omsorg samt funktionsstöd.

– Trots att vi ligger högre i de flesta parametrar, jämfört med andra kommuner, finns det några områden där resultaten inte är lika bra. Dessa kommer vi givetvis att jobba vidare med för att förbättra. Exempelvis ska vi inom hemtjänsten bli bättre på att meddela tillfälliga förändringar i förväg och på äldreboenden ska fler aktiviteter erbjudas, säger Ralja Angelis, verksamhetsutvecklare.

Snart dags för ny undersökning

Inom kort skickas brukarundersökningen för 2024 ut till alla som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill svara. De svar vi får är ett väldigt viktigt underlag för oss i utvecklingen av våra verksamheter, säger Ralja Angelis.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Lila orkidee med två fjärilar på. I bakgrunden grönt gräs.
  • Tvåvåningshus med trädgård där några människor vistas
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet