Lilla Edets kommun på en tredjeplats i Sucide Zeros rankning för suicidpreventivt arbete

Två händer håller upp två pusselbitar i motljus mot en ljus kvällshimmel. 

För tredje året i rad presenterades i dagarna Suicide Zeros undersökning där 231 av landets 290 kommuner deltar. Där placerar sig Lilla Edets kommun på en tredjeplats, tillsammans med Kramfors, Skara, Götene och Umeå. Bäst arbete i landet i att förebygga suicid har Vara och Tibro kommuner.

Från förra året klättrade vi med tio poäng, från 17 till 27 på en 29-gradig skala.

Kommuner har en viktig roll att spela

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sitt liv. Det är ungefär sju gånger fler än antalet döda i trafiken. Utöver detta gör varje år minst 15 000 personer suicidförsök. Nästan halva befolkningen kände någon som tagit sitt liv, och lika många har kommit i kontakt med någon som försökt. Det gör frågan till en viktig angelägenhet för de allra flesta av oss - och även för landets kommuner.

Kommunerna finns på olika sätt närvarande i alla människors liv, från förskolan till äldreboendet. Vi har därmed en viktig roll att spela, med många möjligheter till att bidra till att minska antalet suicid. Lilla Edets kommun bedriver det arbetet utifrån ordinarie uppdrag i kommunens olika sektorer.

Handlingsplan för psykisk hälsa och suicidpreventivt arbete

Lilla Edets kommun har en handlingsplan för psykisk hälsa och suicidpreventivt arbete gemensamt med andra aktörer som ingår i vårdsamverkan Fyrbodal. Sofia Enström, folkhälsoutvecklare:

— Det är en bred samverkan med flera aktörer inom hälso- och sjukvård. Arbetet bygger helt på samverkan mellan kommunen, regionen men också andra privata vårdaktörer som verkar inom kommunen. Våra gemensamma insatser inom handlingsplanen för psykisk hälsa och suicidpreventivt arbete följs upp under året utifrån indikatorer och därefter utvärderas insatser. Handlingsplanen revideras inför varje år. Vid senaste uppföljningen konstaterades att flera insatser genomförts och att nya rutiner upprättats, och att det finns en tydligare struktur kring samverkan inom området.

För att nämna några insatser som kommunen genomfört, ofta i samverkan med andra aktörer, återfinns bland annat ett utökat hembesöksprogram för nyblivna förstagångsföräldrar, uppföljningssystemet Ung idag, anhörigstöd, digitala föreläsningar i Psykisk livräddning för allmänheten i samverkan med Kungälvs kommun och SPIV.

— Kommunen har också egna utbildare i MHFA (mental health first aid) som är en djupgående utbildning för framförallt personal i verksamheter som möter kommuninvånare i olika åldrar. Dessa utbildningar har även erbjudits för chefer och politiker för att öka kunskapen i organisationen, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare, individ- och familjeomsorgen.

Arbete bedrivs inom verksamheterna varje dag

Mycket av arbetet bedrivs inom kommunens olika verksamheter varje dag. Det kan handla om personalens stöd och engagemang som finns på träffpunkterna för våra äldre, elevhälsan och familjecentralen, men också inom föreningsliv och ideella organisationer.

— Vi är många aktörer som arbetar med att främja en god psykisk hälsa och att stärka framför allt barn och unga och deras framtidstro. Vi behöver fortsätta arbeta på bred front och samverka för att fler ska ha en god psykisk hälsa och att barnen ska vara rustade för livets upp- och nedgångar säger Sofia Enström.

Sabina Vehabovic fyller i:

— Vi är stolta över att vi är flera aktörer som tillsammans kan samverka och erbjuda invånare insatser som förebygger psykisk ohälsa och suicid.

Mer om resultaten

Resultaten i undersökningen visar vidare, liksom tidigare år, att kommuner har kommit olika långt när det handlar om insatser. Det som är mest framträdande i årets undersökning är dock att det sker en positiv utveckling i många kommuner.

Frågorna i undersökningen täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga suicid, som att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön. Svaren betygssätts sedan varpå kommunernas suicidpreventiva arbete rankas.

Ta del av Suicide Zeros undersökning i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska suicid i Sverige. Suicide Zero lyfter frågan, identifierar samhällsbrister och sprider kunskap. Suicide Zero är helt beroende av frivilliga gåvor från enskilda personer och företag samt bidrag från myndigheter och regioner.

Läs mer om Suicide Zero på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.