Kaminer och eldstäder

Vid installation av ny eldstad eller braskamin ska du göra en anmälan till samhällsnämnden före installationen.

Du ska lämna in en anmälan till samhällsnämnden innan du påbörjar installationen av din eldstad. Skulle eldningen orsaka problem för kringboende, kan nämnden besluta om restriktioner för eldning eller till och med förbjuda fortsatt eldande. Tänk på att anmälan kan behövas vid byte av eldstad.

Sotning och brandskyddskontroll

Innan eldstaden tas i bruk ska en sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästare, ha besiktigat och godkänt anläggningen. Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för sotningsfrågor i Lilla Edets kommun. Mer information och brandskyddskontroll, sotning, frister, taxor och avgifter, ansvarigt sotningsföretag hittar du på deras webbplats.

Ansvarigt sotningsföretag

Learn for the future LFTF AB

Telefon: 031-388 55 20
Öppettider: vardagar kl. 7-17

Företaget har ingen växel eller kundtjänstservice, men lämna ett meddelade på telefonsvararen så kommer en sotare ta kontakt inom kort.

E-post: info@lftf.se
Webbplats: lftf.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?