Kaminer och eldstäder

Vid installation av ny eldstad eller braskamin ska du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden före installationen.

Du ska lämna in en anmälan till miljö- och byggnämnden innan du påbörjar installationen av din eldstad. Skulle eldningen orsaka problem för kringboende, kan nämnden besluta om restriktioner för eldning eller till och med förbjuda fortsatt eldande. Tänk på att anmälan kan behövas vid byte av eldstad.

Sotning och brandskyddskontroll

Innan eldstaden tas i bruk ska en sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästare, ha besiktigat och godkänt anläggningen. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund ansvarar för sotningsfrågor i Lilla Edets kommun. Mer information och brandskyddskontroll, sotning, frister, taxor och avgifter, ansvarigt sotningsföretag hittar du på deras webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?