Lilla Edets kommun - startsida

Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Alla elever gynnas av att ge varandra respons men det är viktigt att eleverna får se och höra goda exempel på konstruktiv kritik så att de kan ge feedback.

Det är viktigt att gå varligt fram när det gäller att arbeta med kamratrespons, särskilt om eleverna inte är vana vid att ge varandra respons. Det är något eleverna behöver tränas i och att skapa checklistor för hur man går till väga är ett bra verktyg. Det är med andra ord viktigt att skapa ett klassrumsklimat som gör att eleverna vågar prata och vågar göra fel, då det är genom misstagen vi lär oss.

Vi i Lilla Edets kommun ser på lärandet som en kollektiv process. Genom att interagera med varandra, lär vi oss av varandra. Eleverna lär sig att ge och ta kritik genom att kommentera och bedöma varandras arbete.

Exempel på hur det går att aktivera eleverna som lärresurser för varandra:

  • Kamratrespons, till exempel Two stars and a wish - två beröm och ett tips från kamrater för att utveckla det egna arbetet.
  • Arbeta i par eller i mindre grupper, lösa och redovisa arbetsuppgifter tillsammans.
  • Kamratbedömning med checklistor, med punkter på vad de ska titta på.
  • Konstruera uppgifter för varandra.
  • "C3b4ME" , "see three before me" vilket innebär att eleven söker svar i tre olika källor innan den frågar läraren till exempel kamrat, Google eller uppslagsbok.
Senast uppdaterad: 2015-09-01
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »