Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-21
Senast uppdaterad: 2017-03-21

Inventering av dammar och småvatten

Dammar och småvatten är viktiga livsmiljöer för bland annat grodor och salamandrar. På bilden syns en åkergroda.

Kommunens miljöavdelning kommer under våren att påbörja inventering av samtliga kända småvatten och dammar i Lilla Edets kommun. Småvatten är viktiga livsmiljöer för bland annat grodor och salamandrar. Miljöavdelningen vill gärna ha tips om var dammar finns. Kanske har du till exempel en grävd damm i din trädgård?

Inventeringen har fått medel från Naturvårdsverket och syftar till att undersöka förekomst av framför allt groddjur, men även annan fauna eller intressant flora. Småvatten och våtmarker i jordbrukslandskapet räknas som nyckelbiotoper och omfattas av skydd enligt miljöbalken. En välskött damm är ett trevligt inslag i landskapet som bidrar till biologisk mångfald. Dammar och våtmarker kan även fungera som naturliga reningsverk.

Tipsa oss om var dammar finns!


Miljöavdelningen känner till ett 40-tal dammar, men vet att det finns fler i kommunen. Inventeringen omfattar alla typer av småvatten — även grävda dammar i trädgårdar. Vi tar tacksamt emot tips på var dammar finns! Kanske har du själv en damm som kryllar av grodor på vårkanten? Hör gärna av dig till oss!
 
Anna Tauson, kommunekolog/miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0520 - 65 95 78
Mikael Asplund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0520 - 65 96 55
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »