Lilla Edets kommun - startsida

Göta älvutredningen

Regeringen gav Statens geotekniska institut i uppdrag att utföra en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Göta älvutredningen slutredovisades den 3 april 2012.

I regeringsbrevet gavs följande anvisningar för uppdraget:
"För att kunna möta kommande klimatförändringar och hantera ökade flöden genom
Göta älv krävs förbättrad kunskap om stabilitetsförhållandena längs hela Göta älv. Anslagsposten används för att förbättra och ta fram skredanalyser och stabilitetskarteringar längs Göta älv."
Göta älvutredningen är en samlad översiktlig riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Genom att identifiera olika riskområden har en bedömning gjorts av var geotekniska förstärkningsåtgärder kan vara nödvändiga.

Utredningen redovisar att stabiliteten längs delar av Göta älv inte är helt tillfredställande, delvis på grund av förekomsten av kvicklera. För att vidare undersöka markens stabilitet har Lilla Edets kommun utfört fördjupade geotekniska utredningar för vissa områden längs med älven.

Här kan du läsa med om de fördjupade utredningarna för Västra älvstranden, Ström.Göta älvutredningen finns i sin helhet att ladda ner på sgi.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information om ditt närområde se slutrapport del 3 - kartor.
Mer om naturolyckor kan du läsa om på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansvarsgränser Göta älv

Den geografiska begränsningen av uppdraget finns redovisat på Karta Ansvarsgränser Göta älvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Området är främst tolkat som det område inom Göta älvdalen där en förändring på land eller i älven kan påverka sannolikheten för skred mot Göta älv.
Senast uppdaterad: 2019-04-26
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »