Försäkringar

Lilla Edets kommun har de försäkringar som rekommenderas för kommuner att ha. Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkring och patientförsäkring i samband med vårdskada.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Älvsborg

Hur du gör skadeanmälan

Vid inträffad skada görs anmälan till Länsförsäkringar via telefon 0521-27 30 00 eller e-post personskada@alvsborg.lansforsakringar.se

Om olyckan varit framme

  • Besök läkare eller tandläkare utan dröjesmål
  • Det är viktigt att skadan dokumenteras
  • Kom ihåg att spara alla orginalkvitton
  • Gör en skadeanmälan till Länsförsäkringar, kontaktuppgifter hittar du ovan.

I försäkringsbrevet kan du se för vem och under vilken tid försäkringen gäller.

Patientförsäkring i samband med vårdskada

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Älvsborg

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Om du drabbas av personskada vid hälso- och sjukvård kan ersättning efter prövning lämnas i följande fall:

  • Felaktig diagnostisering.
  • Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård eller behandling.
  • Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling.
  • Vid felaktig ordinering eller utlämnande av läkemedel.

Du som vill ha patientskadeersättning behöver anmäla din vårdskada inom tio år från den tidpunkt skadan inträffade.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?