Psykolog

Skolpsykologen främjar barns och ungdomars utveckling och förebygger psykisk ohälsa genom sin kunskap om psykologins olika områden. Skolpsykologen erbjuder handledning och konsultation till skolans personal, samt råd och stödsamtal till ungdomar.

Skolpsykologen arbetar också med att utreda enskilda elevers svårigheter i skolan för att få bättre kunskap om hur barn och ungdomar kan få stöd i sitt lärande och sin utveckling.

Skolpsykologen är legitimerad av Socialstyrelsen och arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?