Ekonomi och studiemedel

Du som går på gymnasiet får automatiskt studiebidrag som är 1 050 kronor i månaden. Det är betalas ut av CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Studiebidraget betalas ut 10 månader per år. För ett vanligt läsår som är två terminer får du studiebidrag fyra gånger på höstterminen (september till december) och sex gånger på vårterminen (januari till juni). Är du under 18 år betalas bidraget ut till vårdnadshavare och från och med att du fyller 18 år betalas det ut direkt till dig. Du får studiebidrag från och med att du fyllt 16 år till och med det år du fyller 20 år.

Villkor för studiebidrag

Villkor för att få studiebidrag är att du:

  • ska ha fyllt 16 år
  • ska vara svensk medborgare
  • måste studera på heltid
  • måste ha närvaro i skolan på 100 %

Den som inte är svensk medborgare måste ansöka om studiebidrag hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Om du blir sjuk krävs läkarintyg, ta kontakt med din gymnasieskolas studie- och yrkesvägledare.

Lärlingsersättning

Du som går en lärlingsutbildning kan ansöka om 1 000 kronor extra i månaden hos CSN.

Extra tillägg

Extra tillägg kan beviljas den som har en svår ekonomisk situation. Ansökan om extra tilläg görs till CSN.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?