Badplatser

Det finns tre badplatser i Lilla Edets kommun som varje år kontrolleras och underhålls. Bodasjön, Lille Väktor och Borydsjön - välkommen!

Bodasjön, Prässebo

 • Brygga, handikappanpassad med ramp (sommartid)
 • Bajamaja, handikappanpassad (sommartid)
 • Kiosk (sommartid)
 • Sandstrand och stor gräsyta
 • Omklädningshytter
 • Lekplats
 • Volleybollplan
 • Fotbollsplan
 • Grillplats
 • Vindskydd
 • Säkerhetsutrustning för livräddning

Lille Väktor, Hjärtum

 • Brygga (sommartid)
 • Bajamaja (sommartid)
 • Sandstrand och gräsyta
 • Omklädningshytter
 • Säkerhetsutrustning för livräddning
 • Väster om Lille Väktor ligger naturreservatet Bredfjället som ansluter med ett antal vandringsleder

Borydsjön, Lilla Edet

 • Brygga (sommartid)
 • Bajamaja (sommartid)
 • Gräsyta
 • Säkerhetsutrustning för livräddning

Hundbad

Hundar är välkomna att vistas på våra kommunala badplatser men tänk på att hunden måste vara kopplad och visa hänsyn till övriga badgäster. Hundar får dock inte bada under badsäsongen 1 juni – 31 augusti. Förbudet gäller inte där det finns särskilt anvisade platser för hundbad.

Fiske

Det är året runt förbjudet att fiska med handredskap på kommunala badplatser då risken är stor att fiskekrokar hamnar på botten och skadar badgäster.

Badvattenprover

Under badsäsongen tas badvattenprover varannan vecka. Resultaten av vattenprovtagningarna visar vattenkvalitet, temperatur och uppgifter om algblomning. Normalt håller badvattnet i Lilla Edets kommun hög kvalitet. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se resultaten från badvattenproverna.

Hitta till våra badplatser

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?