Trafik och infrastruktur

Här kan du bland annat få information om allmänna kommunikationsmedel, renhållning och snöröjning, hållbar utveckling samt detaljplaner och översiktsplaner. Här finns också information om IT och bredbandsutbyggnad.

Hitta direkt

Trafik och infrastruktur

Alla sidor om trafik och infrastruktur

Senaste nyheterna om trafik och infrastruktur

  • Gatubelysningsstolpe, parkbänk och några träd
  • Närbild på gatusopningsmaskin.
  • Grus

  • Välkommen att hämta gratis isgrus!

    Isigt och halt hemma där du behöver ta dig fram?
    Om du som privatperson har behov av att halkbekämpa på din fastighet kan du nu hämta en hin...