Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarundersökning

Lilla Edets kommun vill erbjuda dig som kommuninvånare en så bra service som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur invånare upplever kommunen. Därför deltar kommunen 2019 i en medborgarundersökning.

I början av september månad kommer Statistiska Centralbyrån, SCB, att skicka ut en undersökning till 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18-84 år.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen: hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och ger värdefull vägledning i kommunens arbete.

Medborgarundersökningen genomförs på uppdrag av Lilla Edets kommun.

Har du valts ut att delta i undersökningen?

Alla utskick till de som valts ut att svara görs via post. Du kan då välja att svara på en pappersenkät eller i webbform.

Om du är en av de personer som får undersökningen hem i brevlådan, hoppas vi att du tar dig tid att svara! Genom att göra det, så bidrar du i arbetet med att göra Lilla Edets kommun till en bättre plats att bo och verka på.

Sista dagen att skicka in enkäten med posten är 29 oktober och sista dagen att fylla i webbenkäten är 4 november kl. 13.00.


Passa på och tyck till - dina åsikter är viktiga för oss! 

Finns på flera språk

Medborgarundersökningen går även att besvara på engelska, finska, arabiska och spanska.

När kommer resultatet?

Resultatet av medborgarundersökningen redovisas efter 18 december 2019 här på kommunens webbplats samt på SCB:s webbplats.

En rapport kommer också att presenteras för kommunens politiker och resultaten används vid kommunens framtida verksamhetsplanering.

Tidigare resultat

Den senaste medborgarundersökningen gjordes i Lilla Edets kommun 2014.

Senast uppdaterad: 2019-08-22
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »