Kalender

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.

Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida.

Sammanträden 2023

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

25

-

8

5

10

21

-

-

20

25

-

13

Kommunstyrelsen

11

21

21

25

-

7

-

-

5

10

28

-

Bildningsnämden

4, 24

28

-

18

30

-

-

29

-

3

21

12

Samhällsnämnden

4, 26

-

2

20

-

1

-

31

-

5

23

14

Socialnämnden

4, 25

-

1

19

31

-

-

30

-

4

22

13

Folkhälsoutskottet

-

-

20

-

29

-

-

-

11

-

8

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

20

-

29

-

-

-

11

-

13

-

Jävsnämden

-

22

-

-

10

-

-

23

-

25

-

-

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?