Kalender

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.

Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida.

Sammanträden 2024

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

31

-

6

10

7

19

-

-

25

23

-

11

Kommunstyrelsen

16

20

26

23

-

4

-

-

10

8

26

-

Bildningsnämden

23

27

-

22

28

-

-

27

-

1

19

10

Samhällsnämnden

24

29

-

25

30

-

-

29

-

3

21

12

Socialnämnden

25

28

-

24

29

-

-

28

-

2

20

11

Kommunala pensionärsrådet

-

-

18

-

20

-

-

-

9

-

11

-

Jävsnämden

-

21

-

-

15

-

-

21

-

23

-

-

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?