Lokalhistoria

Ortens namn kommer av substantivet ed i betydelsen passage där båtar måste bäras eller dragas. Innan slussarna i Lilla Edet fanns fick man nämligen dra båtar förbi det dåvarande vattenfallet i Lilla Edet.

Ursprungligen kallades platsen därför för Edet. Men även vid vattenfallen i Trollhättan fanns ett ed. För att skilja dem åt kom de att kallas Lilla Edet respektive Stora Edet.

Det ursprungliga samhället ligger inom Fuxerna socken på östra sidan av Göta älv i kommunens västgötadel. Det var förr i tiden gästgiveriort, samt tingsställe för Flundre härad.

Några hållpunkter i kommunens historia

 • 1500-talet: Namnet Edet nämns i skrift första gången.
 • 1600-talet: Namnet utvidgas till Lilla Edet, en motsvarighet i motsats till Stora Edet längre uppströms vid nuvarande Trollhättan.
 • 1607: Den första slussen byggs på västgötasidan, för att möjliggöra sjöfart förbi Bergaström, som fallen i Göta älv då kallades.
 • 1832: En ny sluss Ströms kanal byggs på bohussidan.
 • 1888: Den 25 juni brinner stora delar av Lilla Edet ner. Även Sundsvall och Umeå brinner denna dag.
 • 1890: De äldre delarna av den nuvarande tätorten blir municipalsamhälle.
 • 1896: Flundre härads tingshus läggs ner.
 • 1906: Samhället får järnvägsförbindelse, när banan till Alvhem på Bergslagsbanan öppnas.
 • 1916: Den nuvarande slussen står färdig på bohussidan.
 • 1926: Ortens första bro över Göta älv invigs.
 • 1926: Kraftverket öppnas.
 • 1927: Inlands Torpe härads tingshus läggs ner.
 • 1951: Fuxerna socken omvandlas till Lilla Edets köping.
 • 1952: Persontrafiken på järnvägen upphör.
 • 1971: Sammanfördes Lilla Edet, Lödöse och Inland Torpe till en kommun - Lilla Edets kommun
 • 1985: Nuvarande bro över Göta älv invigs

Kommunvapnet

Det nuvarande kommunvapnet anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet. Lödösehus var residens för den medeltida hertigen Erik Magnusson. Han hade Lödöse som centrum för sitt svensk-dansk-norska län. Lödösevapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet. Med små förändringar fastställde Lödöse kommunfullmäktige detta vapen 1956 som kommunens eget.

Efter kommunsammanslagningen stod valet mellan att behålla den tidigare köpingen Lilla Edets vapen eller överta Lödöse vapen. Diskussionen engagerade nästan alla invånare, och till slut hade kommunfullmäktige fyra olika alternativ att ta ställning till. Kommunfullmäktige beslöt efter lång vånda att behålla f d Lödöse kommuns vapen som Lilla Edets.1976 presenterade stadsheraldikerna ett vapen som förenklats och stiliserats med hänsyn till de regler som börjat tillämpas efter det att Lödöse vapen på sin tid fastställdes.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?