Lilla Edets kommun - startsida

Långemossen

Långemossen ligger skilt från bullrande mänskliga aktiviteter. Här kan du höra naturens ljud och på vintern när naturens varelser går på lågvarv kan du njuta av verklig tystnad.

Våtmarken i Långemossen är sammansatt av två skilda mosseplan. Den östra delen är en fastmattemosse med tuvull och tuvsäv som dominanter tillsammans med röd vitmossa och praktvitmossa. Det västliga inflytandet i vegetationen är påtagligt och pors är vanligt ute på mosseplanet. I våtmarkens västra del omväxlar mossepartier med utpräglad kärrvegetation och helt i väster dominerar kärren. Här finns rikligt med myrlilja och pors. Kring den centralt belägna tjärnen finns en tunn mjukmattebård med bland annat kallgräs och dystarr. Våtmarken är i stort sett helt orörd. 

 

Skogen på västsidan av Långemossen är nästan 150 år och växer spontant efter en tidigare brand i området. Senare års stormar har tagit många granar som gynnat granbarkborren men också medför en rik insektsfauna i övrigt. Fågellivet är karakteristiskt för de två ingående naturtyperna. På mossarna förekommer kricka, grönbena och trana, och i skogsmarken ormvråk, duvhök och spillkråka. Mindre spelplatser finns för både orre och tjäder. En liten led in till området från Ryrsjöleden planeras men är ej klar.

Senast uppdaterad: 2019-04-02
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »