Lilla Edets kommun - startsida

Utbildningens uppbyggnad

Det finns tre studievägar för svenska för invandrare: sfi 1,  sfi 2 och sfi 3.

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för dig utgår från en kartläggning av dina kunskaper och förutsättningar.

Kurserna på de tre studievägarna har olika utformning beroende på din studievana, utbildningsbakgrund och dina kunskaper i svenska.

Sfi 1 - kurs A och kurs B

För dig som aldrig gått i skola eller som bara har gått några få år i skolan.
I dessa kurser lär du dig att läsa och skriva, om du inte redan kan det.

Sfi 2 - kurs B och kurs C

Vänder sig till dig som har goda läs- och skrivkunskaper på ditt modersmål.
Du får lära dig tala, läsa och skriva svenska så att du klarar dig i vardagen och i yrkeslivet.

Sfi 3 - Kurs C och kurs D

Vänder sig till dig som har en avslutad gymnasial utbildning från hemlandet eller om du redan tidigare har läst på högskola eller universitet och är van att studera snabbt.

Svenska som andraspråk

När du är klar med kurs D finns det möjlighet att fortsätta studera svenska som andraspråk (sas) på grundläggande nivå på Komvux.

Senast uppdaterad: 2021-06-30
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »