Lilla Edets kommun - startsida

Studie- och yrkesvägledning

Skolan har som mål att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola/ utbildning:

 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
 • ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • har en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och får kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder.

  Kontakt med studie- och yrkesvägledare under sommaren:

  v. 26 - Ann-Katrin Johannsson och Teres Linchausen

  v. 27 - Teres Linchausen

  v. 28-29 - Ingen studie- och yrkesvägledning tillgänglig

  v. 30 - Ann-Katrin Johannsson (nås endast via mail)

  v. 31 - Ann-Katrin Johannsson

  v. 32 - Teres Linchausen

  I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om studie- och yrkesvägledning "Arbete med studie och yrkesvägledning 2013" står att:

  • Eleven ska i undervisningen få möjlighet att utveckla kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv och få egna upplevelser av hur arbetslivet fungerar.
  • Elevens studie- och yrkesvägledning ska alltid baseras på en balans mellan personliga intressen, förutsättningar, saklig information om arbetslivets kvalifikationskrav och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.
  • Genom information, undervisning och vägledning kan skolan arbeta med att vidga elevens perspektiv för att kunna upptäcka andra yrkesområden än dem som de genom sin bakgrund redan känner till.
  • Redan under de första skolåren i den obligatoriska skolan kan kontakter med arbetslivet etableras så att de yngsta elevernas nyfikenhet om arbete och yrken tas tillvara i undervisningen. Skolan utgör också i sig själv en stor och viktig arbetsplats som utnyttjas.
  • Det är viktigt att den individuella utvecklingsplanen används som redskap vid vägledning i den obligatoriska skolan och den individuella studieplanen för studier inom den frivilliga skolan.

  Grundskola och grundsärskola åk F-9

  Här arbetar en studie- och yrkesvägledare med att stötta och erbjuda vägledning inom skola-arbetsliv.

  Gymnasium

  Inför gymnasiet får alla elever i åk 9 träffa gymnasieansvarig inför sitt gymnasieval. Läs mer under grundskolor.


  När det gäller de elever som läser på gymnasiet är det i första hand studie- och yrkesvägledaren på respektive skola som svarar på frågor kring studier.


  Vid ett eventuellt avhopp från skolan eller byte av skola, kontakta även gymnasieansvarig för samtal.

  Kommunala aktivitetsansvaret

  Lilla Edets kommun har enligt lag en skyldighet att följa upp alla ungdomar mellan 16-19 år som varken arbetar eller studerar eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen.

  Vuxenutbildning och SFI

  Vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Att studera på vuxenutbildningen kostar ingenting. Läs mer under vuxenutbildning.


  Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt och skriftligt.

  Senast uppdaterad: 2022-06-14
  Sidansvarig: Julia Domby
  Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
  Lilla Edets kommun - länk till startsida

  Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
  E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

  www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »