Lilla Edets kommun - startsida

Starta enskild verksamhet

Du kan som privatperson ansöka om att driva en förskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem).

Kommuner har skyldighet att lämna bidrag till enskilda för att starta fristående verksamhet, under förutsättning att kommunens kvalitetskrav uppfylls. De verksamheter som kan anordnas är:

  •   Förskola
  •   Pedagogisk omsorg
  •   Förskoleklass
  •   Fritidshem

Verksamheterna kan också ha olika inriktningar/profiler. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara familjedaghem. 

Starta fristående förskoleklass eller fritidshem


Ansökan görs hos Skolinspektionen. När du ansöker om att starta fristående/enskild verksamhet ska regelverket för verksamheten vara uppfyllt. Skolinspektionen fattar sedan beslut utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan samt eventuella kompletteringar. Mer information finns på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ska också göras till miljö- och byggnämnden. Läs mer om ansökan på skola, utbildning.

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg


För att starta enskilt driven förskola eller pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem) krävs godkännande från kommunen. Ansökningsblanketter finns att ladda ner som pdf-fil i högerspalten.

Vill du ha mer information eller diskutera möjligheterna att ansöka om att få starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg, vänd dig till bildningsförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifterna i högerspalten.

Barnomsorgspengen


Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som följer barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Syftet med riksdagens införande av barnomsorgspengen har bland annat varit att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogisk verksamhet.

Möjligheten att få barnomsorgsplats i en annan kommun har stärkts i och med införandet av barnomsorgspengen.

Starta fristående skola


Skolinspektionen behandlar ansökningar om tillstånd för fristående skolor.

Mer information finns på Skolinspektionens webbplats.

Ansökan ska också göras till miljö- och byggnämnden. Läs mer om ansökan på skola, utbildning.

Senast uppdaterad: 2019-08-23
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »