Lilla Edets kommun - startsida

Särskola

För barn med utvecklingsstörning och/eller hjärnskada finns grundsärskolan som som en rättighet när grundskolans kunskapskrav är omöjliga att nå.

Grundsärskolan består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskolan i Lilla Edets kommun

Grundsärskolans vision: Vi ska lära och leva för en framtid tillsammans! Denna vision genomsyrar hela skolans verksamhet.
  • Undervisningen präglas av ett tillåtande gruppklimat.
  • Eleverna blir sedda och pedagogerna visar att de tror på deras förmågor
  • Undervisningen är individualiserad
  • Elever och pedagoger har ett positivt förhållningssätt till varandra
Grundsärskolan finns på Tingbergsskolan, Lödöse. Samarbete sker mellan grundsärskolan och grundskolan på både individ- och gruppnivå. Personalen består av specialpedagoger, lärare och resurspedagoger.

Engagerande personal

På skolan arbetar engagerande vuxna, vilka blir förebilder för våra elever. Alla på skolan arbetar för att elever och vuxna ska trivas tillsammans och ha en god arbetsmiljö. Eleverna möts med respekt. All form av mobbning och kränkande behandling uppmärksammas omgående.

För att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling ska skolan ha ett nära samarbete med föräldrarna.

Här kan du läsa mer om gymnasiesärskola.

Senast uppdaterad: 2022-01-10
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »