Lilla Edets kommun - startsida

Specialpedagogik, specialverksamhet

Skolan har skyldighet att bedriva en undervisning där hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov.

Barn i behov av särskilt stöd ska vara prioriterade i så väl förskolan som skolan. Specialpedagogik handlar om att skapa optimala förutsättningar för barns utveckling och lärande. De val som görs av förhållningssätt, innehåll och arbetssätt kan vara avgörande för om ett barn får svårigheter eller inte.

Specialpedagogiska skolmyndigheten


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. De jobbar blanda annat med specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor och tillgängliga läromedel. Besök deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.
Senast uppdaterad: 2017-08-28
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »