Lilla Edets kommun - startsida

Miljö i skolan

Barn vistas stora delar av sin tid i förskolor och skolor. Det är viktigt att inomhusmiljön inte ger upphov till några olägenheter. Har du några frågor kontakta respektive rektor.

Verksamheterna ska genom en väl fungerande egenkontroll förhindra att barnen utsätts för hälsorisker. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska vara bra.

Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilation, avfallshantering, kemikalier, otillräckliga städ- och hygienrutiner och annat som kan påverka barnens hälsa och miljön negativt. Kommunens miljöavdelning är tillsynsansvariga för inomhusmiljö.

Senast uppdaterad: 2020-08-05
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »